Rikskonferens 2013

 
Autism- och Aspergerförbundets 24:e rikskonferens hölls i Linköping 26 - 27 november. Tema för konferensen var Arbete och Daglig verksamhet. Sammanlagt deltog ca 450 personer under de två dagarna och lyssnade på föreläsningar, pratade med utställare och minglade med andra besökare.
Dag 1 inleddes med att Linn Wänerstrand och Isaac Bobjörk berättade om hur arbetet på Misa med att hitta praktik och arbete kan gå till. Det handlade om ett individuellt utformat stöd där personens resurser, intressen och förmågor matchas med rätt arbetsplats.

Efter det berättade Sandra Petojevic om sin väg till det arbete hon har idag som sjökortsrättare. Förutom att vara en noggran och effektiv sjökortsrättare så författar och illustrerar Sandra också fantasyböcker och är en mycket underhållande föreläsare!

Efter lunch berättade Johanna Gustafsson, doktorand vid Örebro Universitet om sin forskning. Den handlar om framgångsfaktorer för att få och behålla ett arbete när man har en funktionsnedsättning. Johanna presenterade sin forskning på ett tydligt sätt där teorierna gjordes konkreta. Hon sa att vi måste förändra våra gemensamma mentala bilder av hur vi ser på funktionsnedsättningar och arbete. Efter hennes tydliga och engagerade föreläsning kan man konstatera att hon själv med sin forskning i hög grad bidrar till att skapa mer postiva sådana gemensamma bilder.
 
Sedan berättade Elin Lindberg, enhetschef för Arbete & sysselsättning i Uppsala, om hur man tänker om daglig verksamhet i Uppsala. Jonas Wik, som är en av deltagarna i Uppsala, följde sedan upp med att ge sitt perspektiv på autismspektrumtillstånd och arbete. Han berättade om sitt arbete med att digitalisera folklivsstudier och beskrev hur han gör en veckas arbete på en dag. "Jag är lite bättre än er, men ni behöver inte vara rädda för det" sa han och lockade åhörarna till både skratt och eftertanke.
 
Barbro Ljungström, Utbildningsradion, fortsatte dagen med att berätta lite om sina intryck från arbetet med tv-serien Liv med autism. Hon visade också ett klipp ur det avsnitt ur serien som handlar om livet efter skolan.

Dagens sista programpunkt var en paneldiskussion som leddes av Handikappförbundens intressepolitiska chef Mikael Klein. "Hur sänker vi trösklarna till arbetsmarknaden?" var den övergripande frågan. Deltog i panelen gjorde Misas grundare Lennart Jönsson, Bengt Eklund från Arbetsförmedlingen och Autism- och Aspergerförbundets orförande Eva Nordin-Olson. Saknades gjorde Li Jansson från Svenskt Näringsliv som fick ett sent förhinder. Näringslivs- och arbetsgivarperspektivet kom därför tyvärr att saknas i panelen, som trots det blev en intressant avslutning på dagen.
 Dag 2 inleddes av ett långt pass med förra årets mottagare av Årets pusselbit, den alltid uppskattade Helen Tranquist. Helen pratade om grundläggande faktorer för meningsfull daglig verksamhet för personer med autismspektrumtillstånd. Helen var pedagogisk och tydlig och gav en ordentlig teoretisk grund inann hon fyllde på med mer konkreta exempel.

Helen Tranquist

Efter lunch berättade Tove Virtanden och Annika Gindin från Botkyrka kommun om hur de arbetar där med daglig verksamhet för personer med stort behov av struktur och tydlighet. De berättade bland annat att Utbildningscenter Autisms veckokurser i Sunne varit ovärderliga för att ge personalen rätt kompetens och förutsättningar.
 
Lisa Vahlne från Linnéuniversitetet fortsatte sedan dagen med att prata om betydelsen av handledning för personal som möter autism i sitt arbete.
 
Sedan presenterades mottagarna av Årets pusselbit 2013. I klassen för professionellt verksamma gick utmärkelsen till Barbro Ljungström, producent till tv-serien Liv med autism. I klassen för föreningsaktiva blev Maria Grimståhl, Autism- och Aspergerföreningen Jönköping, mottagare av pusselbiten. De båda välförtjänta mottagarna såg både rörda och glada ut och Maria höll ett tack-tal som i längd kunde mäta sig med de bästa från Oscars-galan :-)

Barbro Ljungström
Barbro Ljungström


Maria Grimståhl
Maria Grimståhl

Kent Ankerhag var sist ut bland föreläsarna. Han berättade om Törngårdens dagliga verksamhet och fick många intresserade frågor från åhörarna.
 
Sedan var det dags för Eva Nordin-Olson att sammanfatta konferensen innan alla begav sig av hemåt igen.
 
Två dagar med intressanta föreläsningar och många utställare. I de positiva utvärderingarna finns många spännande förslag på tema till kommande konferenser.
 

Åhörarkopior från några av föreläsningarna:
 

 
Foto: Christina Teuchler