Världsautismdagen

 
Den 2 april varje år firas över hela världen Världsautismdagen.
 
Denna dag har instiftats av FN för att uppmärksamma situationen för personer med autismspektrumstörning. Här finns en länk till den internationella webbplatsen.