Ungdomsträffar

En ungdomsgrupp kommer att startas upp i Norrköping till hösten 2018.

Ungdomsträffarna är avsedda för personer mellan 14 och 18 år som har Autismspektrumtillstånd.

Är du intresserad av att vara med? Då kontaktar du oss eller ber någon anhörig eller personal att kontakta oss enligt nedan.

Skicka e-post till info@autism-ostergotland.se eller ring 011 - 10 43 16.

Vi startar nya ungdomsgrupper när det finns några intresserade under förutsättning att det finns ledare till träffarna.