Medlemsrådgivning

Autism- och Aspergerförbundets jurist och ombudsmän kan ge råd och information till förbundets medlemmar. Juristen och omudsmännen arbetar även med intressepolitik, information, samverkan och annat. Ibland kan det därför vara svårt att nå jurist och ombudsmännen på telefon. Det är ofta lättare att få kontakt med e-post och då komma överens om tid för eventuell telefonkontakt.

Vi försöker svara på all e-post, men det kan ibland dröja en till två veckor innan du får svar.

Vi som arbetar på kansliet  har inte någon medicinsk kompetens och skriver därmed inte några intyg.


Många vanliga frågor hittar du svar på här: Vanliga frågor och svar

Förbundsjurist
Förbundsjuristen kan ge råd och visst stöd till medlemmar i juridiska frågor som berör autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Det kan till exempel vara hjälp att formulera överklaganden och andra skrivelser till myndigheter och domstol. Juristen går inte in som ombud och kan inte hjälpa till att skriva anmälningar.

Maria Sivall
e-post: maria.sivall@autism.se
tel: 08 420 030 54


Ombudsmän
Ombudsmännen kan ge information till förbundets medlemmar om rättigheter för personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd inom områden som skola, habilitering, socialförsäkring, LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) med mera.

Mats Jansson (arbetsmarknad, vuxna/äldre, diagnoser)
e-post: mats.jansson@autism.se
tel: 08 420 030 56

Agneta Söder (skola/utbildning, barn/unga)
e-post: agneta.soder@autism.se
tel: 08 420 030 57