Lokala LSS-ombud

Autism- och Aspergerförbundet har LSS-ombud i frågor som rör Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. De bevakar och håller sig orienterade om hur tillämpningen av LSS ser ut inom kommunerna i det egna distriktet. LSS-ombuden rapporterar till den egna distriktsstyrelsen i frågor som rör LSS och är också en länk mellan distrikt och riksförening i de här frågorna.

Agneta Söder är samordnare för LSS-ombuden. Hon nås på e-postadress: agneta.soder@autism.se

Förteckning över LSS-ombuden i Autism- och Aspergerförbundet:

Blekinge
Anneli Lindholm
 
Inge Lundqvist 
 
Dalarna
Linda Kvalöy-Johansson
linda.kvaloy@gmail.com
 
Gotland
Tord Löfgren
tord@home.se
 
Gävleborg
Vilande
 
Halland
Vakant
 
Jämtland
Clara Witthoff
clara.witthoff@gmail.com
 
Jönköping
Maria Grimståhl
maria.grimstahl@hotmail.com

Kalmar
Els-Marie Ekdahl
elsmarieekdahl@gmail.com
Katarina Hultgren
katarina.hultgren@telia.com
 
Kronoberg
Charlotte Widh
 
Norrbotten
Kerstin Hübinette
kerstinbotorp@telia.com
 
Skåne
Lotta Lagerholm
Lena Wemar

 

 
Stockholm

Cecilia Öhrn
annaceciliaohrn@gmail.com

 
Södermanland
Zanna Björnsdotter
info@autism-sodermanland.se
 
Uppsala
Birgitta Anér
birgitta.aner@telia.com
 
Värmland
Lena Pettersson
huset.lenapettersson@telia.com
 
Västerbotten
Carina Winsa
carina.winsa@gmail.com
 
Västernorrland
Anita Edström
edstromanita@gmail.com 
 

Västmanland
Etiette Burnette
 

Västra Götaland distrikt Göteborg
Ulla Adolfsson
ulla.adolfsson@autism.se

Västra Götaland Distrikt Fyrbodal
Stefan Trollheden
stefan@trollheden.se

 
Västra Götaland distrikt Skaraborg
Lars Bertilsson
 
Västra Götaland Distrikt Söder
Miriam Orlenius
morlenius@comhem.se
 
Örebro
Vakant
 
Östergötland
Linda Bredahl
linda@autism-ostergotland.se
Anneli Berg
anneli@autism-ostergotland.se