Välkommen till

Autism- & Aspergerföreningen distrikt Göteborg 

Föreningen arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknade tillstånd. 

Välkommen till föreningen!

Lives in the Balance

Föreningen är delaktig i KIS-gruppen som nu planerar ytterligare en internationell konferens i Göteborg den 30/10-1/11. Föreläsare är  Roos Greene (som även är medarrangör), Bo Hejlskov Elvén,  Eric Donell, Mary E van Bourgondin, Simaon Kyaga, Gunilla Carlsson Kendell och Paula Tilli. 

För mer information  http://kisgruppen.weebly.com/arrangemang.html

 

Om föreningen...

Besöksadress Lindhultsgatan 23
Telefon 073-822 30 03
 
Kort info om föreningen i pdf-format klicka här.
 
Här hitta du oss på Facebook.
 • Sluten grupp som heter Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg klicka här.
 • Gillasida som heter Autism- och Aspergerföreningen distrikt Göteborg klicka här.

Föreningens blogg klicka här.

På Instagram heter vi autismaspergergbg

Uppdaterat 2017-06-29

Kalender

  Nyheter

   20170629
   Resultaten på föreningens mini-enkäter hittar du här.
    
   20170411
   Föreningens verksamhetsberättelse i bilder 2016. Här är några bilder från förra året klicka här.
    
   20170403

   På föreningen årsmöte den 29 mars valdes Annika Lindström till ordförande för ytterligare ett år. Till ny ersättare i styrelsen valdes Nina Timmerbacka. Vilka som sitter i styrelsen kan du läsa på http://www.autism.se/goteborg-styrelse_vald_vid_arsmotet_2017

   Inledningsvis berättade Marie-Louise Hänel Sandström om vad kommunen gör för att alla ska växa och trivas i Göteborg. Efter mötet serverades landgångar som sponsrades till viss del av Jerkstrands konditori.

   Annika Lindström och Marie-Louise Hänel Sandström

   Annika Lindström och Marie-Louice Hänel Sandström

   20170403
   Nu kan du som är medlem låna böcker från föreningen bibliotek. Du kan låna max 2 böcker per  gång i en månad. Mer information finns här.
    
   20170314
   Föreningens verksamhetsberättelse för 2016
    
   2016

   Lyfta upp eller tryckas ner?

   Se delar av rikskonferensen här http://urplay.se/program/198415-ur-samtiden-lyfta-upp-eller-trycka-ner 

   Lives in the Balance

   Handsouts och så småningom filmer från konferesen hittar du här http://kisgruppen.weebly.com/

    
   20161203

   Assistans är frihet!

   Rädda LSS!

   Lördagen den 3/12, på Internationella Funktionshinderdagen, genomfördes en rikstäckande manifestation med anledning av hotet mot den personliga assistansen och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). I Göteborg skedde manifestationen på Olof Palmes Plats. Autism & Aspergerföreningens ordförande Annika Lindström är en av talarna.

   Annika Lindström, ordförande håller tal.

   Läs Annikas tal här

   Foto Kirsten Ekholm

   Mer information klicka här.

    

   2015
    
   Skrivelse till kommunerna angående beslutad kompetenssatsning 
   Föreningen har skickat en skrivelse till åtta kommuner med en fråga om den kompetenssatsning regeringen beslutade om i början av året. Läsa skrivelsen och de svar som kommit in här. 
    
   Regionala medicinska riktlinjer för barn och ungdom
   Skrivelse till Västra Götalandsregionen och svaret kan du läsa här.
    
   Låt inte barnen komma i kläm! 
   Debattartiklar i samverkan övriga distrikt och Attention om de nya regionala medicinska riktlinjerna.
    
    
   Vi vill ha primärvård!  
   Debattartikel om rätten till vård för personer som är beroende av att andra tolkar hur de mår.
    
   20140108
    
   Föreningsnytt december 2013, distriktets medlemstidning Läs här
    
   20131223
    
   Föreningens enkät kring samverkan. En kort rapport.
    
    
   20131016
    
   Den inkluderande skolan en hälsofara för elever med autism. Debattartikel i GP skriven av Niclas Mårtensson, Marita Falkmer och Barbro Ljungström. Läs artikeln här.