Vårt arbete
Unik Försäkring
Utbildningscenter Autism
Läs vår blogg
Vi finns på!
SMS:a AUTISM till 72970 och ge 50 kr!
Webbplatsen funkar med talande webb

2010


Autism- och Aspergerförbundets yttrande över departementspromemorian
Bortom fagert tal - om bristande tillgänglighet som diskriminering (Dnr 2010/1008/DISK)
   Läs remissvaret som pdf-fil här: Dnr 2010/1008/DISK


Autism- och Aspergerförbundets yttrande över remisspromemorian
Olovlig frånvaro i skolan (U2010/4389/G)
   Läs remissvaret som pdf-fil här: U2010/4389/G

Bilagor till ovanstående yttrande som pdf-fil: