Vårt arbete
Unik Försäkring
Utbildningscenter Autism
Läs vår blogg
Vi finns på!
SMS:a AUTISM till 72970 och ge 50 kr!
Webbplatsen funkar med talande webb

Rikskonferens 2009Riksföreningen Autisms årliga stora konferens hölls 2009 i Västerås och sammanföll med Världsautismdagen den 2 april. I anslutning till det var folkhälsominister Maria Larsson på plats och delade för första gången ut riksföreningens utmärkelse "Årets pusselbit". Mottagare av priset, som delas ut i två kategorier, var Bo Hejlskov Jörgensen och Anne Kirkegaard (på bilden ovan tillsammans med Maria Larsson).

Temat för konferensen var Boende och fritid. Nedan finns som pdf-filer åhörarkopior till flera av de föredrag som hölls under konferensens två dagar.

   Program/inbjudan rikskonferens 2009

   Näsbyvägens aspergerboende    

   Molle, specialanpassat boende

   Ulrika Aspeflo - Meningsfull fritid    

   Jenny Kroon - Fysisk träning  
 
   Eget boende med personlig assistans

   Lena Nylander - God kvalitet

   Bo Hejlskov Jörgensen - Problemskapande beteenden