Vårt arbete
Unik Försäkring
Utbildningscenter Autism
Läs vår blogg
Vi finns på!
SMS:a AUTISM till 72970 och ge 50 kr!
Webbplatsen funkar med talande webb

2008

Riksföreningen Autisms synpunkter på
Utredningen om statliga specialskolors slutbetänkande
Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder
(SOU 2007:87)

  Läs remissvaret som pdf-fil här: 2007:87


Riksföreningen Autisms synpunkter på
Gymnasieutredningens betänkande
Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola
(SOU 2008:27)

  Läs remissvaret som pdf-fil här: SOU 2008:27