Stiftelsen Autism
Unik Försäkring
Utbildningscenter Autism
Läs vår blogg
Vi finns på!
SMS:a AUTISM till 72970 och ge 50 kr!
Webbplatsen funkar med talande webb

Stiftelsen Autism
Stiftelsen Autism ger stöd till utvecklingsarbete samt verksamheter och projekt som främjar goda levnadsvillkor för personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd i alla åldrar. Stiftelsen prioriterar praktiskt användbara utvecklingsprojekt som kan användas som förebilder för andra. Det är viktigt att resultaten av projekten sprids så att de kan komma många inom målgruppen till del. Projekten ska vara nyskapande.

Vi har ingen särskild ansökningsblankett, men i ansökan vill vi att du beskriver syftet med projektet, hur det ska finansieras i sin helhet, vilken summa du söker, på vilket sätt det främjar goda levnadsvillkor och vad som är nytt med ditt projekt. Vi vill också gärna att du redan i din ansökan beskriver hur ditt projekt är tänkt att spridas och hur det ska komma personer med autism till nytta. Om du beviljas medel vill vi ha en redovisning efter projekttidens slut. Läs mer om projektrapport: HÄR


Stiftelsen kommer under 2016 ha två ansökningstillfällen: 30 april och 31 oktober.

Stiftelsen ger inte bidrag till resor, egen utbildning eller ett hjälpmedel för en enstaka person.

Ansökningarna adresseras till:

Stiftelsen Autism
c/o Autism- och Aspergerförbundet
Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm

e-post: carina.pettersson@autism.se

Stiftelsen Autism tar tacksamt emot gåvor på bankgiro 5948-6449 för att öka sitt kapital och på så sätt kunna stödja fler projekt.

Om ni har frågor går det bra att kontakta Carina Pettersson på Autism- och Aspergerförbundet:
Tel 08-420 030 53 eller e-postadress ovan.
  

     Nedladdningsbar folder om Stiftelsen Autism - pdfHär är ett urval av de projekt som har fått bidrag av Stiftelsen Autism:
  

2014. Teater Sagohuset, Lund: 30.000 kronor för stöd till arbetet med att ta fram teaterföreställningen Den besynnerliga händelsen med hunden om natten av Mark Haddon. Här kan du läsa mer om föreställningen: Den besynnerliga händelsen med hunden om natten

 
2014. West Coast Miners: 10.000 kronor för att ta fram och sprida ett koncept för att starta ett läger med spelträffar för barn och ungdomar med Aspergers syndrom/högfungerande autism och deras syskon.

2014. Gunilla Radu: 15.000 kronor till tryckning av boken Sociala antenner, en handbok om och för ungdomar med högfungerande autism.

2014. Anna Soltorp: 25.000 kronor för tryckning av Min resa, en bok som ska underlätta när man är ute och reser med barn som har funktionsnedsättning.

2013. Autismgruppen i Örebro: 8.000 kronor till en filmfestival på temat Autismspektrumtillstånd på Världsautismdagen.

2013. Mats Malmqvist, resursperson vid Yrsa förskola i Uppsala: 16.000 kronor för utveckling av en lekplattform för barn med koncentrationssvårigheter.

2013. Maria Andersson, lärare på Björknässkolan i Nacka: 20.000 kr för utveckling av skolarbetet för barn med behov av särskild stöd med hjälp av en terapihund.

2013. Anna Sjölund, Autismpedagogik: 30.000 kr för användartester i utvecklingen av mobilapplikationen ResLedaren, ett projekt mellan Autismpedagogik, SL/Samtrafiken och Viktoriainstitutet.

2012. Anna Stam. Arbete med att ta fram en iPad-app om sociala berättelser, Ritprata. Appen finns nu hos iTunes Store för nedladdning till iPad.

2012. Speciella. Bidrag till att skriva en bok om DIR/Floortime för att sprida kunskap om lekens betydelse för barn med autism med hjälp av denna metod. Boken som heter Rätt att leka finns att köpa på Autism- och Aspergerförbundets webshop – KLICKA HÄR

2012. Maria Loustalot-Forest. Arbete med en lekgrupp för barn med autism och deras syskon enligt ett strukturerat förhållningssätt.

2012. Svenny Kopp. Bidrag till sitt arbete med en bok om flickor med autismspektrumtillstånd och/eller ADHD.

2012. Autism- och Aspergerföreningen i Skåne. Bidrag för att skriva en publikation i samband med sin utställning Wall-of-fame, en utställning som ska presentera framgångsrika personer med autismspektrumtillstånd.

2012. Närsjukvården i östra Östergötland. Bidrag till en gruppaktivitet för ungdomar med ASD 15-18 år som har isolerat sig och inte går till skolan.

2012. Lise Roll-Pettersson och Wibke Jonas. Bidrag till en föreläsning med Dr. Pamela Wolfberg om lekens betydelse för barn med autism.