Stiftelsen Autism
Unik Försäkring
Utbildningscenter Autism
Läs vår blogg
Vi finns på!
SMS:a AUTISM till 72970 och ge 50 kr!
Webbplatsen funkar med talande webb

Stiftelsen Autism
Stiftelsen Autism ger stöd till forsknings- och utvecklingsarbete samt verksamheter och projekt som främjar goda levnadsvillkor för personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd i alla åldrar. Stiftelsen prioriterar projekt som kan inspirera och bli goda förebilder för andra verksamheter.

Projektet ska vara nyskapande och vi vill gärna att du redan i din ansökan beskriver hur ditt projekt är tänkt att komma personer med autism till nytta.

Vi har ingen särskild ansökningsblankett, men i ansökan vill vi att du beskriver syftet med projektet, hur det ska finansieras i sin helhet, vilken summa du söker, på vilket sätt det främjar goda levnadsvillkor och vad som är nytt med ditt projekt. Om du beviljas medel vill vi ha en redovisning efter projekttidens slut. Läs mer om projektrapport här

Stiftelsens styrelse brukar ha fyra beslutstillfällen per år, två på våren och två på hösten.

Stiftelsen ger inte bidrag till resor, egen utbildning eller ett hjälpmedel för en enstaka person.

Ansökningarna adresseras till:

Stiftelsen Autism
c/o Autism- och Aspergerförbundet
Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm

e-post: carina.pettersson@autism.se

Stiftelsen Autism tar tacksamt emot gåvor på bankgiro 5948-6449 för att öka sitt kapital och på så sätt kunna stödja fler projekt.

Om ni har frågor går det bra att kontakta Carina Pettersson på Autism- och Aspergerförbundet:
Tel 08-420 030 53 eller e-postadress ovan.
 
     Nedladdningsbar folder om Stiftelsen Autism - pdfHär är ett urval av de projekt som har fått bidrag av Stiftelsen Autism:
  
 
 

2013. Autismgruppen i Örebro: 8.000 kronor till en filmfestival på temat Autismspektrumtillstånd på Världsautismdagen.

2013. Mats Malmqvist, resursperson vid Yrsa förskola i Uppsala: 16.000 kronor för utveckling av en lekplattform för barn med koncentrationssvårigheter.

2013. Maria Andersson, lärare på Björknässkolan i Nacka: 20.000 kr för utveckling av skolarbetet för barn med behov av särskild stöd med hjälp av en terapihund.

2013. Anna Sjölund, Autismpedagogik: 30.000 kr för användartester i utvecklingen av mobilapplikationen ResLedaren, ett projekt mellan Autismpedagogik, SL/Samtrafiken och Viktoriainstitutet.

2012. Anna Stam. Arbete med att ta fram en iPad-app om sociala berättelser, Ritprata. Appen finns nu hos iTunes Store för nedladdning till iPad.

2012. Speciella. Bidrag till att skriva en bok om DIR/Floortime för att sprida kunskap om lekens betydelse för barn med autism med hjälp av denna metod. Boken som heter Rätt att leka finns att köpa på Autism- och Aspergerförbundets webshop – KLICKA HÄR

2012. Maria Loustalot-Forest. Arbete med en lekgrupp för barn med autism och deras syskon enligt ett strukturerat förhållningssätt.

2012. Svenny Kopp. Bidrag till sitt arbete med en bok om flickor med autismspektrumtillstånd och/eller ADHD.

2012. Autism- och Aspergerföreningen i Skåne. Bidrag för att skriva en publikation i samband med sin utställning Wall-of-fame, en utställning som ska presentera framgångsrika personer med autismspektrumtillstånd.

2012. Närsjukvården i östra Östergötland. Bidrag till en gruppaktivitet för ungdomar med ASD 15-18 år som har isolerat sig och inte går till skolan.

2012. Lise Roll-Pettersson och Wibke Jonas. Bidrag till en föreläsning med Dr. Pamela Wolfberg om lekens betydelse för barn med autism.