Vårt arbete
Unik Försäkring
Utbildningscenter Autism
Läs vår blogg
Vi finns på!
SMS:a AUTISM till 72970 och ge 50 kr!
Webbplatsen funkar med talande webb

Vårt arbete

Förutom att ge information, råd och juridiskt stöd till medlemmarna arbetar Autism- och Aspergerförbundet också med intressepolitik och opinionsbildning. Att uppvakta politiker i riksdagen, skriva en debattsartikel eller ett remissvar på en statlig utredning - det är några olika sätt som Autism- och Aspergerförbundet använder i arbetet för att förbättra villkoren för våra medlemmar.
Ibland gör vi det ensamma, ibland tillsammans med andra när vi kan vinna i styrka genom att flera argumenterar för samma sak.
Informella kontakter med handläggare på departement och myndigheter, liksom med politiker och journalister är också en del av arbetet.

Våra remissvar, skrivelser och andra dokument som har med vårt intressepolitiska arbete att göra hittar du i menyn här på sidan.