Behandling av personuppgifter

När du registrerar dig som medlem samtycker du till att dina personuppgifter finns med och behandlas i förbundets och ditt distrikts register. De personuppgifter som finns i registret är de som du själv angett när du blir medlem (vi registrerar aldrig personnummer). Personuppgifterna används enbart till hantering av medlemskapet samt informationsutskick. Vid hantering av personuppgifter följer vi personuppgiftslagen (PUL).

Du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som finns registrerade hos oss. Kontakta oss skriftligen om du vill ha ett registerutdrag med dina uppgifter, om du vill korrigera uppgifter eller om du vill veta mer om behandling av personuppgifterna i vårt register.

När man anmäler sig som medlem i Autism- och Aspergerförbundet finns det möjlighet att ange uppgifter om diagnos, egen eller närståendes. Uppgifterna är frivilliga och hämtas in för att vi mer effektivt ska kunna sprida information till rätt medlemsgrupp och skapa nätverk för förbundets medlemmar. De är alltså helt och hållet för förbundets och distriktens interna bruk.

Autism- och Aspergerförbundet är personuppgiftsansvarig för hela medlemsregistret (kontaktuppgifter nedan). Distrikten är personuppgiftsansvariga för sin del av registret (du hittar länkar till dem här).

Autism- och Aspergerförbundet

Post- och besöksadress:
Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm

E-postadress:
info@autism.se

Telefonnummer: 08-42003050