2016-11-30

Allmänna råd för att öka måluppfyllelsen i förskolan

Förbundet har skickat ett remissvar till Skolverket

Bild

Skolverket tar fram de här allmänna råden främst för att måluppfyllelsen ska öka i förskolan och man vill därför förtydliga vikten av undervisning i förskolans verksamhet. Vårt förbund får ofta signaler om att det inte finns tillräckliga resurser för stödinsatser i förskolorna och om stöd utgår sätts det oftast in på gruppnivå snarare än att det kopplas till det enskilda barnet. Därför vill vi bland annat att man tydliggör att det måste finnas tillräckliga resurser avsatta också för barn med stort stödbehov i förskolans verksamhet. Vidare påtalar vi vikten av att säkerställa tidiga och rätt insatser för barnet. Insatserna ska vara individuellt utformade och i utformningen ska man använda sig av specialpedagogisk och autismspecifik kompetens för att det ska bli rätt.

Rätt anpassningar i lärmiljön för barn med autism är också ett område som vi tycker bättre måste belysas i Skolverkets allmänna råd också när det gäller förskolan.

Här kan du läsa hela remissvaret: Allmänna råd med kommentar om måluppfyllelse i förskolan

« Tillbaka